Bộ bàn café mặt đá vuông 6 tấc chân mâm 1 trụ inox cao + 4 ghế nữ hoàng chân inox

Mã sản phẩm: QP-1785
Giá bán: 1,852,500đ

Sản phẩm khác
Bộ bàn 6 tấc vuông gỗ ghép/ chân Hòa Phát sắt sơn đen + 4 ghế quý mỹ ngắn
Ghế bành 3 song sắt
Bộ bàn mặt kiếng tròn trắng 6 tấc chân Inox 1 trụ + 4 ghế bành 3 song Inox
Bộ bàn đá 6T tròn chân mâm inox + 4 ghế PARIS mây có tay
Bộ bàn xếp gỗ chân la cao + 4 ghế PARIS bi có tay
Bộ bàn gỗ tráng men 6 tấc chân 1 trụ sắt xám + 4 ghế PARIS nan có tay
Bộ bàn gỗ tráng men 6 tấc chân 1 trụ inox + 4 ghế PARIS mây có tay
Bộ bàn kiếng 6T tròn nhập chân mâm 1 trụ + 4 ghế PARIS nan có tay