Bộ bàn mây tulip viền cao + 4 ghế mây Diana lưng vuông

Mã sản phẩm: QP-1833
Giá bán: 2,535,000đ

Sản phẩm khác
Bộ salon lưng vuông 1380 dây cao cấp
Bộ salon mây lưng vuông có kiếng
Bộ salon mây dây tròn 50*100 có kiếng
Bộ bàn ghế mây 906
Bộ bàn mây bàn ăn + 4 ghế
Bộ bàn kiếng 6 tấc chân Hòa Phát sắt + 4 ghế bành thúng kiểu
Bộ bàn mây 6 tấc vuông dây cao cấp + 4 bành thúng 1837 dây cao cấp
Bộ bàn tulip vuông + 2 ghế lưng vuông tay bằng mắt cáo