Giường sắt 1m4
1,173,000đ
Giường sắt 1m6
1,200,000đ
Giường sắt hộp 1m6 ống tròn phi 49
1,274,000đ
Giường sắt hộp 1m6 vuông 36
1,514,500đ
Giường sắt hộp 1m6 vuông 48
1,773,000đ
Giường sắt cao cấp 1m6
1,898,000đ
Giường inox 1m6 đầu tròn
2,730,000đ
Giường inox 1m6 đầu vuông
2,665,000đ
Giường kí túc xá 1m0
2,145,000đ
Giường tầng (1m2 x 1m2 )
1,760,000đ
Giường Phúc Lộc Thọ 1m2
1,173,900đ
Giường y tế có cần quay ( KT 90*2m0 ) không bánh xe
2,392,000đ